Edelhert

Red Deer (Cervus elaphus)

Edelherten komen in Nederland voor op de Hoge Veluwe en in de Oostvaardersplassen. Tijdens de bronst (eind sept/begin okt) lopen de mannetjes achter de vrouwtjes aan en hebben geen oog voor andere zaken. Ze zijn dan redelijk dicht te benaderen.

Van de foto's hieronder zijn de foto's in de paarse heide genomen op de Veluwe en de overige foto's in de Oostvaardersplassen.