Bever

Canadese bever(Castor canadensis) en Europese bever (Castor fiber)


De bevers hieronder zijn allemaal van de Canadese soort en zowel aan de oostkant van Canada (Ontario) als aan de westkant (British Columbia) gefotografeerd. In Ontario zagen we de meeste bevers; vrijwel ieder meertje wordt daar bewoond door een familie. Daar zijn ook de foto's genomen van de beverhuizen en de beverdam.

Het beverhuis heeft een ingang onder water zodat de jongen onbereikbaar zijn voor predatoren. Om het water op niveau te houden maken de bevers een dam in de rivier. Met takken en leem houden zij de dam, en daarmee het water, op precies de goede hoogte. De dammen zijn als van beton. In het vroege voorjaar, als de dammen het afvloeien van al het smeltwater tegenhouden, blazen de Canadesen de dammen wel op. Maar dat weerhoud de bevers er niet van om weer opnieuw een dam te maken.