Ransuil

Het is opvallend hoe de ransuil in aantal achteruit gegaan is sinds de jaren '70 toen wij als tieners in de polders en de volkstuintjes achter deze uilen aangingen. Ieder jaar vonden we wel een paar nesten en iedere winter hadden we minstens twee plaatsen waar een groepje ransuilen bijeen zaten; de zgn roest. Daar gingen we braakballen verzamelen om die dan weer thuis bij de kachel uiteen te pluizen.

We vonden het dan ook geen elkel bezwaar om de uilen op hun nesten te fotograferen. Daarom dit laatste plaatje bijgevoegd. Een scan van een oude dia, een nostalgische herinnering aan vervlogen tijden toen je nog een hut kon bouwen naast een ransuilennest.