Bokje

Ik heb slechts één goede foto van dit prachtige kleine snipje. Maar hij is te mooi (het bokje dus) om niet te tonen. 

Het bokje is de kleinste snip van ons land, niet veel groter dan een spreeuw. Bij onraad drukt hij zich tegen de grond en blijft zo roerloos staan. Temidden van een veld met dor gras en riet is hij dan werkelijk onzichtbaar. Zelfs als je er bijna op staat zie je hem nog niet. Maar als het sneeuwt en vriest werkt deze methode niet meer. Door honger gedreven komen de bokjes dan uit hun beschutting en zijn soms te vinden aan het sporadische open water.