Grote Zilverreiger

Steeds vaker zie ik de Grote Zilverreiger. Niet alleen in de Oostvaardersplassen (daar komen deze foto's vandaan) maar ook in de polders van Noord-Holland.