Zilverplevier

Een regelmatige gast aan "mijn Balgzand". In het vroege najaar hoop ik altijd op nog mooie exemplaren in zomerkleed. De vliegende vogels hieronder zijn er zo twee.