Strandplevier

In m'n vroege vogeljaren (1970 - 1975) was de Strandplevier een vrij normale verschijning. Ieder jaar vonden we wel één of meerdere nesten op het grote opgespoten gebied tussen Halfweg en Sloterdijk, waar ik tegenaan woonde.

Tegenwoordig is de strandplevier als broedvogel in Nederland vrijwel uitgestorven.

Deze foto's zijn gemaakt aan de Spaanse Costa Brava waar de strandplevier ook echt nog op het strand broedt. Vanzelfsprekend hebben we maar heel even bij het nest gelegen en zijn na één bezoek van de vogel weer snel vertrokken.