Kleine Mantelmeeuw

Het is opvallend dat je vaak van vrij algemene soorten geen goede foto's weet te maken. De Grote en Kleine Mantelmeeuw zijn hier een voorbeeld van. Bepaald geen zeldzaamheden in Noord-Holland. Toch heb ik van de Grote Mantelmeeuw helemaal geen fatsoenlijke foto en van de Kleine slechts deze zes onderstaande foto's.

Er valt nog genoeg te doen daar buiten ..................