Merel


De merel lijkt zo'n gewone vogel. Hij komt voor in iedere straat van ieder dorp. Maar vroeger was dat wel anders; het was toen een schuwe bosvogel. Opmerkelijk hoe de merel zich heeft aangepast aan de veranderde omgeving.

Hier een paar merels waarbij ook goed te zien is hoe verschillend de merels onderling weer kunnen zijn, vooral de vrouwtjes.