Lijsterachtigen


De bekendste lijsterachtigen van Nederland zijn de Merel en de Zanglijster. 's Winters krijgen we ook bezoek van de Koperwiek en de Kramsvogel. Heel zelden zien we de laatste twee: de Beflijster en de Grote lijster.


Van links naar rechts:

kramsvogel, zanglijster, merel en koperwiek.

(zie in de kolom links voor de volledige series foto's)