Veldleeuwerik

De veldleeuwerik wordt helaas meer en meer een zeldzaamheid. In mijn vroege tienerjaren vond ik regelmatig nesten van veldleeuwerikken. We gingen er dan bijliggen in een schuiltentje. De laatste vijf foto's (matig van kwaliteit; gescande oude dia's) zijn van 1970.