Patrijs

In Nederland kennen we twee ondersoorten. De gewone patrijs (Perdix perdix) en de Veenpatrijs (Perdix perdix sphagnetorum). Deze laatste kwam met 6.000 paren voor in Noord-Oost Nederland maar verdwijnt nu heel snel, evenals de gewone patrijs. Volgens kenners staat er een Veenpatrijs in het groep koukleumen hieronder.