Graspiepers en Kwikstaarten

Graspiepers en kwikstaarten zijn geen familie van elkaar maar ze zijn wel altijd samen in het zelfde biotoop te vinden. Daarom maar bij elkaar geplaatst.