Aalscholver

De aalscholver is vaak een fotografische bijvangst. Bijvoorbeeld als ik urenlang aan de waterkant in m'n ligtentje lig om nonnetjes te fotograferen. Hoewel vissers er minder plezier aan beleven vind ik het altijd een mooi gezicht als een grote groep aalscholvers op drijfjacht gaat. Ze zwemmen dan in een brede baan over het water en jagen de vis op. Als de school vis bijeen is duiken ze van alle kanten op de prooi. Werkelijk een prachtgezicht!