October 2014


De helft doet nu duidelijk zijn intrede. De dagen worden korter, de bomen kaler.

De tuin krijgt meer en vorm haar definitieve vorm.

In de tuin wordt hard gewerkt aan de definitieve vorm. Vanuit Heiloo heb ik menig keer met een auto vol boomstammen naar Langedijk gereden. De stammen vormen mooie begrenzingen voor de borders en zijn nog bijna gratis ook. En ze zijn volledig één met de natuur; er komen paddestoelen op en uiteindelijk vermolmen ze weer.

De vijver is opnieuw ingegraven nadat Jan hem er voor mij had uitgegraven. Nu ligt hij midden in de tuin zodat het pad er aan twee kanten langs gaat. We zo gemakkelijk met beplanten en schoonhouden. Achter de vijver een eerste plantenbak, natuurlijk ook weer van boomstammen gemaakt. Het is eigenlijk een grafheuvel want middenin ligt het halve dode konijn begraven dat ik een maand geleden vond in de tuin.